Challenge 17-18

Alle UU-studenten kunnen een idee voor een vak ter grootte van 7,5 ECTS indienen bij de Edu Challenge: Create your own Course. Dit kan tot en met 20 januari.

De studenten met de beste ideeën  gaan vervolgens in blok 3 aan de slag met het uitwerken van hun eigen vak. Goede ideeën zijn innovatief, haalbaar en hebben draagvlak. Studenten krijgen bij het vormen van hun vak begeleiding van onderwijskundigen en vak-inhoudelijke docenten.  De rol van de student in hun vak is faciliterend en coördinerend; zij neemt niet de plaats van de traditionele docent in. Deelname telt als stage van 7.5 ECTS.

De vakken worden vervolgens in blok 4 gegeven aan de studenten die zich hiervoor hebben aangemeld.

Lees hieronder meer

Studenten kunnen in een groepje van 2~5 hun idee indienen tot en met 20 januari. Zij horen voor het einde van de wijzigingsdagen, 22 januari, of hun idee geselecteerd is.

Tijdens periode 3 gaan studenten aan de slag met hun eigen idee. In tien weken vorm je je vak-opzet om naar een volwaardige cursus. Denk hierbij aan een week-per-week planning voor de inhoud, het vaststellen van onderwijsvormen die het best bij jouw idee passen, het vaststellen van leerdoelen die studenten in jouw cursus moeten bereiken, en het helder maken wanneer een student jouw cursus kan afronden met een Voldoende.

Het vak dat je ontwikkelt is student-driven, en het gros van de ideeën en energie zal dus van jou komen. Hierbij is goede begeleiding natuurlijk cruciaal. Daarom heb je gedurende het blok begeleiding van een masterstudent onderwijswetenschappen, evenals 2-3 bijeenkomsten met een onderwijskundige (deze verzorgen wij) en 2-3 bijeenkomsten met een vakinhoudelijke docent (die je zelf benadert – wij helpen hier natuurlijk graag bij).

In verband met het kort op elkaar volgen van data horen wij graag alvast van jullie als jullie met een idee bezig zijn.