Onderwijsontwikkelingen

Let op! De limiet aan het aantal studenten dat kan deelnemen in deze cursus ligt op 15 studenten. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat je een cursus kunt volgen in blok 4 wordt aangeraden ook voor een andere cursus ingeschreven te blijven, aangezien het kan voorkomen dat het limiet bereikt wordt in deze cursus.
Waarschijnlijk ben je hier terecht gekomen via facebook of andere promotie omdat je meer wilt weten onze cursus. Deze cursus zal gaan over ontwikkelingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het hoger- en beroepsonderwijs.

– In het basisonderwijs zal de focus liggen op zorg in het onderwijs, leerlingen met speciale behoeften in het regulier onderwijs. Wat zegt de theorie over zorg in het onderwijs en hoe pakt dit uit in de praktijk?

– In het voortgezet onderwijs verdiepen we ons in het actuele debat: zouden leerlingen hun vakken op verschillende niveaus mogen volgen? Wat zijn de implicaties als een leerling bijvoorbeeld wiskunde en engels op havo niveau en de rest op VWO niveau volgt? En waarom zouden we dit überhaupt willen?

– In het hoger- en beroepsonderwijs zoomen we in op de internationalisering van het onderwijs. Waarom is internationalisering zo’n belangrijk onderwerp en wat zijn de gevolgen daarvan?

Dit zijn enkel een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod gaan komen binnen de drie hoofdthema’s. Je gaat je namelijk inleven in de rol van onderwijsexpert en -criticus en je leert hoe je actuele onderwijsontwikkelingen en beleidsmaatregelen kunt benaderen, analyseren en evalueren. Naast theorie speelt ook praktijk een belangrijke rol: verschillende gastsprekers komen vertellen over hun ervaringen met de ontwikkelingen, zoals een directeur van een basisschool. Zo kun jij nog beter je mening vormen, en leer je welke rol theorie nu eigenlijk speelt en je deze zou kunnen laten spelen.

De volgende leerdoelen zijn opgesteld voor de cursus:

  1. Je kunt in kaart brengen hoe onderwijsontwikkelingen zijn ontstaan, wat ze inhouden en omvatten, wat hun gevolgen zijn en hoe ze verschillend worden benaderd en gewaardeerd vanuit verschillende perspectieven en disciplines.
  2. Je kunt analyseren hoe deze verschillende elementen/aspecten van onderwijsontwikkelingen zich tot elkaar verhouden en hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot algemene ontwikkelingen in de maatschappij.
  3. Je kunt onderwijsontwikkelingen evalueren met de focus op het succes, de manier van aanpak en toepassing van relevante onderzoeksresultaten in deze aanpak.
  4. Je kunt al het bovenstaande overbrengen door middel van verschillende argumentatie methoden met behulp van wetenschappelijke theorie en kennis uit de praktijk.

Aan het eind van de cursus kun jij functioneren als onderwijs-criticus door voor één zelfgekozen thema de cyclus van het in kaart brengen, analyseren, evalueren en beargumenteren succesvol te doorlopen.

De cursus is vormgegeven op basis van flipping the classroom. Hierdoor neem je thuis het gros van de kennis tot je op en pas je dit actief toe in de werkgroepen.

Inschrijven is mogelijk via Osiris met de cursuscode ‘BETA-B2S1’ (cursusnaam is ‘Student Driven Course’).

Voor overige vragen kun je altijd nog contact opnemen met a.spierenburg2@students.uu.nl.