Aanleiding

Studenten moeten worden betrokken bij hun eigen onderwijs.

Op de Universiteit Utrecht willen we dat studenten het maximale uit zichzelf en hun studie halen. In onze veranderende wereld betekent dit niet alleen het maximaliseren van kennis, maar ook het bevorderen van (sociaal) ondernemerschap en leiderschap, en het all-round ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden.

Op het moment kunnen studenten deze vaardigheden voornamelijk binnen selecte groepen in de opleiding ontwikkelen, zoals honoursprogramma’s; buiten hun opleiding, in de medezeggenschap of bij een studievereniging; of zelfs buiten de universiteit bij een studentenvereniging. Modern ontplooiingsgericht onderwijs is hiermee niet de norm binnen opleidingen. Student en universiteit lopen veel kansen mis door geen gebruik te maken van het talent en het enthousiasme dat in de universiteit aanwezig is.

Ook kan de universiteit nog veel groeien in haar maatschappelijke betrokkenheid. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wat je als student aan de universiteit kunt doen met een interesse in maatschappelijke thema’s, en hoe studie en maatschappij aan elkaar verbonden zijn. Hierbij hoort een bewustzijn van interdisciplinaire thema’s en vakoverstijgende vraagstukken.

Een cruciale vervolgstap richting dit doel is het betrekken van studenten bij de vorming van hun eigen onderwijs. Edu challenge: create your own course is een eerste stap richting dit ideaal.